PRIVACYVERKLARING

In de privacyverklaring van Cement&BetonCentrum (C&BC) staat welke persoonsgegevens C&BC van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden en de wijze waarop wij deze gegevens beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). C&BC behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele aanpassingen publiceren wij op cementenbeton.nl.

Welke gegevens verwerkt Cement&BetonCentrum en waarom?
Alle activiteiten binnen C&BC zijn gericht op versterking van de duurzame concurrentiepositie van cement en beton(producten). C&BC verwerkt persoonsgegevens van haar relaties om deze relaties te kunnen onderhouden en telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact op te kunnen nemen.
Daarnaast verwerkt C&BC persoonsgegevens voor:
• inschrijvingen voor de Nieuwsbrief
• deelname aan C&BC activiteiten;
• beantwoording van vragen die u aan C&BC heeft gesteld;
• afhandeling van sollicitaties met waarborgen voor de privacy.

Gebruik van de website
C&BC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. C&BC draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website, door middel van een sterke codering en veilige configuratie. C&BC verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.
Samenstelling website
Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door C&BC. C&BC sluit echter elke aansprakelijkheid uit die mocht voortvloeien uit het gebruik en de toepassing van de gepresenteerde informatie.

Fotografie
Recent (2023) is de (hernieuwde)website van C&BC gelanceerd en hierbij is veel gebruik gemaakt van bestaand (ouder, soms niet meer te achterhalen) beeldmateriaal. C&BC heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het vaststellen van het auteurs- en portretrecht van de getoonde foto’s en vervolgens met het maken van afspraken met rechthebbenden. Mocht u kennis hebben van (onbedoelde) schending van rechten van gepubliceerd werk op deze website, dan verzoeken wij u hierover onmiddellijk contact op te nemen met C&BC.

Contact: info@cementenbeton.nl