MAAK KENNIS MET CEMENT&BETONCENTRUM

Cementrum, ‘s-Hertogenbosch
(historisch onderkomen C&BC)

Cement&BetonCentrum is de branchevereniging voor de cementindustrie in Nederland.
De volgende leden zijn bij ons aangesloten:

CCB logo
Dyckerhoff logo
HeidelbergMaterials logo
Holcim logo

Het beleid en de activiteiten van de vereniging worden bepaald door het bestuur, dat zich daarbij laat adviseren door een aantal commissies. Een kleine permanente organisatie vormt het uitvoerend orgaan van de vereniging.

Wat we doen
Cement&BetonCentrum houdt zich bezig met marktonderzoek, communicatie, kennisoverdracht, technisch onderzoek, belangenbehartiging en regelgeving. We streven hierbij naar functionele samenwerking met organisaties in de betonindustrie.

In ons takenpakket onderscheiden we de volgende hoofdzaken:

  • marketing en promotie voor beton
  • het faciliteren van het gebruik van cement en beton
  • public affairs, gericht op wet- en regelgeving voor cement en beton

We richten ons in de eerste plaats op algemene cement- en betoninformatie, niet gebonden aan een specifieke toepassing. Onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, bruikbaarheid en schoonheid behoren tot ons domein.

Werkwijze
Cement&BetonCentrum richt zich als communicatie- en netwerkorganisatie op diegenen die beslissen en adviseren over materiaaltoepassing in de bouw. We richten ons op promotie door kennisoverdracht en het onderling verbinden van diverse doelgroepen in het ontwerp en de uitvoering van bouwconstructies. We werken in het maken van kennis nauw samen met organisaties uit de gehele bouw- en betonketen.

Vakinformatie
Onze marktcommunicatie is gestructureerd naar doelgroepen. De continuïteit daarin wordt verzekerd door de vakinformatie die we zelf of gezamenlijk met andere partijen uitgeven. Zo geeft Aeneas Media in opdracht van Cement&BetonCentrum diverse vakbladen en studieboeken uit op het gebied van cement en beton

  • Cement (vakblad en website over betonconstructies)
  • Betoniek (vakblad en website over betontechnologie en uitvoering)
  • Tektoniek (website en evenementen over architectuur in beton)
  • BetonInfra (website, kennisportaal en evenementen over toepassingen in de (weg)infrastructuur)
  • BetonLexicon (hét woordenboek voor de betonwereld)
  • BetonTranslate (woordenboek Nederlands – Engels en Engels – Nederlands voor woorden uit de beton- en constructiewereld)
  • Cement&BetonCentrum (deze website en activiteiten algemeen)