MISSIE & VISIE

Missie

Cement&BetonCentrum is de branchevereniging voor de cementindustrie in Nederland.
Zij behartigt de belangen en bundelt de promotieactiviteiten van vier aangesloten cementindustrieën met een commercieel belang op de Nederlandse markt.

Dit doen we door het ondersteunen van de gehele bouwketen met transparante en technisch onderbouwde informatie over cement en beton. Het gaat hierbij om ondersteuning op het gebied van betontechnologie, grondstoffen voor beton, architectuur, constructief ontwerpen en toepassing van beton in de infrastructuur. Cement&BetonCentrum draagt ook bij aan de ontwikkeling van regelgeving op het gebied van beton en grondstoffen voor beton, ter bevordering van de verantwoorde toepassing van innovaties.

Op het gebied van duurzaamheid, met name circulariteit en CO2-reductie, biedt Cement&BetonCentrum feitelijke en technisch onderbouwde kennis van beton en grondstoffen voor beton, om blijvend duurzaam invulling te kunnen geven aan de bouwopgave van Nederland. We informeren transparant over innovaties en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de cement- en betonindustrie en delen praktische kennis over de toepassing van innovaties.

Buiten de generieke informatie op cementenbeton.nl wordt via verschillende kanalen ook informatie beschikbaar gesteld bedoeld voor specifieke doelgroepen in de keten.

Visie

Beton is de materiële basis van onze moderne maatschappij. Het is van fundamenteel belang geweest voor hoe we Europa hebben opgebouwd, en het zal net zo cruciaal zijn voor infrastructuur, huizen en andere gebouwen in de toekomst.

Cement is een essentiële component in beton. De Europese Green Deal erkent de cementsector dan ook expliciet als een essentiële industrie voor de economie van de EU. Cement en beton zijn hiermee dan ook essentiële bouwmaterialen voor verdere ontwikkeling van infrastructuur voor hernieuwbare energie, koolstofarme transportsystemen en duurzame gebouwen. Ze spelen een centrale rol bij het bereiken van een klimaatneutrale- en klimaatbestendige samenleving.

Beton is bovendien een bouwmateriaal met een van de laagste energie- en koolstofgehaltes. De vervaardiging van het belangrijkste bestanddeel, cement, is echter nog CO2-intensief.

De leden van Cement&BetonCentrum hebben de ambitie om die CO2-intensiteit te verminderen zodat uiterlijk in 2050 koolstofneutraliteit in de hele waardeketen is bereikt.

Deel onze missie & visie