Franse proef toont aan:

Betongranulaat
kan snel en veel CO2 opnemen

In Frankrijk is de afgelopen jaren druk gewerkt aan de opslag van CO2 in betongranulaat. Het gaat om versnelde carbonatatie van granulaat van gerecycled betonpuin en de toepassing daarvan in nieuw beton. De resultaten van proefnemingen in het zogenoemde FastCarb-project zijn hoopvol voor de toekomst.

Om toe te werken naar een circulaire economie is het van belang om zoveel mogelijk afgedankt  beton opnieuw te gebruiken in nieuw beton. Niet alles is echter even makkelijk te hergebruiken. Grof betongranulaat kan makkelijk worden hergebruikt en wordt ook volop toegepast in nieuw beton, maar fijn betongranulaat is lastig op te slaan en heeft een negatieve invloed op de eigenschappen van nieuw beton.

Gesponsord door Franse overheid

FastCarb is daar mogelijk een oplossing voor. FastCarb is een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat is gesponsord door de Franse overheid. Er zijn 22 industriële en academische spelers bij betrokken, waaronder Holcim die in dit project een ​​belangrijke rol speelt.

Het doel van FastCarb is tweeledig: als eerste de eigenschappen van gerecycled betongranulaat als toeslagmateriaal verbeteren, waardoor het voor meer toepassingen te gebruiken is, op grotere schaal toegepast kan worden en beter handelbaar is. Het tweede doel is hergebruik van koolstof. De CO2 kan worden afgenomen van een nabijgelegen industriële bron, bijvoorbeeld een cementfabriek, en permanent worden opgeslagen in het betongranulaat.

Centraal staat het proces dat minerale carbonatatie wordt genoemd. Daarbij reageert CO2 met het calcium dat aanwezig is in de cementsteen die de oorspronkelijke aggregaten bedekt. Doordat het reactieproduct – kalksteen – meer volume inneemt, sluiten de poriën, waardoor de eigenschappen verbeteren en er in vergelijking met onbehandeld betongranulaat minder water en hulpstoffen nodig zijn voor de productie van nieuw beton.

wervelbeddroger

Carbonatatiereactor

Carbonatatiereactor in proefopstelling

schema-wervelbeddroger-Val-dAzergues

FastCarb Val d'Azerques

Schema wervelbed proces

Veelbelovend

In het kader van het twee jaar durende onderzoek zijn twee carbonatatiereactors geïnstalleerd, op de terreinen van de cementfabrieken van Holcim in Val d’Azergues en van Vicat in Créchy. Het project is in 2021 afgerond en de conclusies zijn onlangs gepresenteerd. Al vroeg in het proces bleek dat de laboratoriumresultaten van de carbonatatiereactor in de cementfabriek Val d’Azergues van Holcim veelbelovend zijn. Beton neemt tijdens zijn levenscyclus minimaal 23 procent van de CO2 op die wordt uitgestoten tijdens het calcineren van kalksteen, de processtap die het meeste bijdraagt aan de CO2-emissies bij de productie van cement. De eerste testresultaten toonden aan dat FastCarb kan helpen om binnen slechts enkele uren een extra 30 procent opname van CO2 te realiseren.

fb4-web-vert

Uit het onderzoek volgden de belangrijkste parameters voor de opname van CO2: het vochtgehalte van het betongranulaat, de korrelgrootte, de temperatuur en de CO2-concentratie. De snelheid van CO2-opname neemt toe bij verhoging van de temperatuur en verlaging van de korrelgrootte. Vooral het grote oppervlak van betongranulaat draagt bij aan een snelle opname van CO2. Beton in een betonconstructie neemt ook al CO2 uit de buitenlucht op, maar dat is een traag proces dat bovendien alleen in de buitenschil van het beton optreedt. Het gaat om ongeveer tien procent van de CO2 die door het neerzetten van het gebouw in het milieu terecht is gekomen, uitgaande van beton op basis van hoogovencement CEM III/A.

Resultaat

Zowel bij Holcim als bij Vicat maakte de apparatuur het mogelijk om de aggregaten continu aan een koolstofhoudende atmosfeer te onderwerpen. Bij Holcim was er een wervelbeddroger en bij Vicat een roterende trommel, waarmee beide cementfabrikanten elk 50 ton met CO2 behandelde toeslagstoffen hebben geproduceerd. Hiervoor werden de gassen van de cementfabriek gebruikt, met een CO2-concentratie van circa 15 % en een temperatuur van circa 70 °C. Uit analyses van deze materialen is gebleken dat dankzij deze methodes een permanente opslag van 20 (grof betongranulaat) tot 40 kg (fijn betongranulaat) CO2 per ton gerecyclede granulaten kan worden gerealiseerd. In het lab werd getest met 100% CO2-concentraties. Dat zorgde weliswaar voor een wat hogere CO2-opslag in beton, maar niet spectaculair. Ter vergelijking: de CO2-emissie per m3 betonmortel is gemiddeld ongeveer 150 kg. Toepassing van hoge percentages van met CO2 behandeld betongranulaat kan dus een wezenlijke verlaging van het CO2-profiel van beton opleveren.

Lees meer in het wetenschappelijke artikel