Werkplan schoonbeton voor CUR 100

In de CUR-aanbeveling 100 ‘Schoonbeton – specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld’ wordt verwezen naar het werkplan schoonbeton. Cement&BetonCentrum heeft een model werkplan schoonbeton opgesteld, die onderaan deze pagina te downloaden is. Meer over hoe ontwerpkeuzes en uitvoeringsaspecten het resultaat beïnvloeden lees je bij schoonbeton – architectonisch beton. Hieronder eerst een toelichting en toepassing van het werkplan volgens de CUR 100.

Goede communicatie essentieel

Proefstort schoonbeton wand

De CUR 100 gaat naast suggesties voor het goed specificeren van schoonbeton, vooral in op de manier van communiceren rondom een schoonbeton project. De suggestie wordt gedaan om een coördinator schoonbeton aan te stellen. Dit is een onafhankelijk adviseur die het gehele proces begeleidt van ontwerp tot uitvoering. Hij/zij denkt in de ontwerpfase mee hoe het beeld dat de architect voor ogen heeft gerealiseerd kan worden, hoe dat vastgelegd moet worden in de specificaties en helpt de uitvoerder met het opstellen van een werkplan en het maken van de juiste keuzes in de uitvoering – voor zover nog niet gespecificeerd – om  tot het best mogelijke resultaat te komen.

In de specificatie kan ook het maken van een werkplan schoonbeton opgenomen worden en wordt aanbevolen een proefobject mee te nemen in de vereisten. Met het maken van een proefobject kunnen verwachtingen bij de architect en opdrachtgever gemanaged worden en afspraken gemaakt worden over wat acceptabele afwijkingen zijn. Aan de hand daarvan kan de uitvoering en het werkplan nog eventueel aangepast worden. Overigens is het aan te bevelen om een proefobject of proefstort van een deelobject te maken, ook wanneer dit niet gespecificeerd staat.

Werkplan schoonbeton opstellen

Het model werkplan is zo van opzet dat het gekopieerd kan worden in de eigen huisstijl en vervolgens ingevuld met de project specifieke informatie. Voor de uitvoering van specifieke onderdelen worden er suggesties gegeven waar men bij het opstellen van het werkplan allemaal aan zou kunnen denken. Dit is vormgegeven in voorbeeldteksten waarin naar hartenlust geschrapt dan wel aangevuld kan worden. Het model werkplan is te downloaden als PDF en als bewerkbaar word-bestand onderaan deze pagina.

Keuringsformulieren

Keruringsformulier voorbeeld

In de CUR 100 zijn voorwaarden verbonden aan de manier van beoordelen van een schoonbeten project en vanaf wanneer er eventueel van reparatie sprake kan zijn. Vaak hebben ontwerpers en opdrachtgevers de neiging om met hun neus bovenop het beton elke oneffenheid aan te wijzen. Maar beton blijft een natuurproduct, er zit variatie in de kleuring van de grondstoffen, en soms kunnen kleine wijzigingen in verhouding al zichtbaar zijn. Daarom zijn in de CUR 100 regels opgesteld, waarmee men bij de keuring rekening moet houden. Soms gaat dit over het beoordelen vanaf een bepaalde afstand, of toestaan van minimale grootte van een luchtbel bijvoorbeeld. Al deze keuringselementen zijn bepaald in de CUR 100 en opgenomen in de keuringsformulieren behorende bij het model werkplan schoonbeton. De formulieren zijn in PDF en excel-bestand onderaan deze pagina te downloaden.

CUR 100 Grijsschaal

Voor het bepalen van de variatie in helderheid van het grijs is de CUR 100 grijsschaal opgesteld. De CUR 100 grijsschaal, die apart van de CUR-aanbeveling 100 besteld kan worden, bestaat uit een aantal bladen grijstinten (met betonlook) en kan gebruikt worden om de variatie in tinten van verschillende objecten te keuren. In de specificaties is dan bijvoorbeeld opgenomen dat verschillende elementen (prefab) of stortlagen twee grijstinten van elkaar mogen verschillen. Met de grijsschaal kan dit goed beoordeeld worden. Bestel hier de CUR 100 schoonbeton en de grijsschaal (samen of apart).

Meer artikelen over beton